exp-Policy för personlig integritet

Jun 10 2024

exp.silent.se varken visar eller lagrar några data om sina läsare vilka skulle kunna knytas till enskilda individer. Läsar­statistik delas inte med tredje part.

Sajten använder inte så kallade kakor och dess lokalt installerade programvara för läsar­statistik anonymiserar registrerade och presenterade data. På så vis uppfyller exp.silent.se också de krav som EU:s dataskydds­förordning (GDPR) ställer.

In English: exp-privacy and cookie policy